วันเสาร์ที่ 19 ม.ค.62 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล จ.อุบลราชธานี


ไม่ได้ระบุ กลุ่มหรือพื้นที่แสดงผล

รายละเอียด

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี ให้บริการวิชาการแก่สังคม โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนอย่างยั่งยืนด้านการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงด้วยปิงปองจราจรชีวิต 7 สี ณ อบต.หนองกินเพล

เนื้อหาย่อย หัวข้อ

×
1 • กิจกรรม

ให้ความรู้แก่ อสม. หรือผู้นำชุมชนเรื่องการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงด้วยปิงปองจราจรชีวิต 7 สี แบ่งเป็น 4 ฐาน

1. ฐานความรู้เรื่องสาเหตุของการเกิดโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง

   - สาเหตุ อาการและอาการแสดงของโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง

   - ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง

2. ฐานการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงด้วยปิงปองจราจรชีวิต 7 สี และฝึกปฏิบัติการใช้วงล้อปิงปองจราจรชีวิต 7 สี

3. ฐานการป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงด้วยหลักอาหาร

4. ฐานการป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงด้วยหลักอารมณ์

ปิงปอง 7 สี, ปิงปองจราจร 7 สี, การป้องกันโรคเบาหวาน, การป้องกันโรคความดันโลหิตสูง, โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง
2019-09-18 22:48:55

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม