ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยราชธานี จัดโครงบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล


ไม่ได้ระบุ กลุ่มหรือพื้นที่แสดงผล

รายละเอียด

กิจกรรม

- การออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

- ความรู้เรื่องสาเหตุของการเกิดโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง

- การเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงด้วยปิงปองจราจรชีวิต 7 สี

- การป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงด้วยหลักอาหาร

- การป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงด้วยหลักอารมณ์

- ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาวะเด็กที่บ้าน

- ความรู้เรื่องกฎหมายมรดก

เนื้อหาย่อย หัวข้อ

×
1 • ปิงปองจราจร 7 สี คืออะไร?

แนวคิดปิงปองจราจรชีวิต 7 สี เป็นเครื่องมือของกระทรวงสาธารณสุขที่ใช้คัดกรอง และจัดระดับความรุนแรงของโรคด้วยการเทียบกับปิงปองจราจรชีวิต 7 สี เพื่อจัดแบ่งประชาชนออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ สีขาว กลุ่มเสี่ยง สีเขียวอ่อน กลุ่มป่วย ระดับ 0 สีเขียวเข้ม ระดับ 1 สีเหลือง ระดับ 2 สีส้ม และระดับ 3 สีแดง ส่วนกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนใช้สีดำ ซึ่งการปฏิบัติงานจะมุ่งไปที่การป้องกันไม่ให้เกิดผู้ป่วยรายใหม่ (สีเหลือง) ลดความรุนแรงของโรคจากสีแดงให้เป็นสีส้ม สีเหลือง และสีเขียวเข้ม รวมทั้งลดความเสี่ยงของผู้ป่วยกลุ่มสีแดงไม่ให้มีโรคแทรกซ้อน (สีดำ)

 

ที่มา: http://ncd.ramanhospital.net/download/download_4.pdf

ปิงปองจราจร 7 สี, ปิงปอง 7 สี, โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง, การป้องกันโรคเบาหวาน, การป้องกันโรคความดันโลหิตสูง
2019-09-17 22:49:43
×
2 • สุขภาพฟันเด็กสำคัญไฉน?

ปัจจุบันมีเด็กไทยอายุ 3 ปี ฟันผุร้อยละ 52 โดยพบว่าเริ่มมีฟันผุตั้งแต่อายุ 9 เดือน สาเหตุสำคัญที่ทำให้ฟันน้ำนมในเด็กเล็กผุ เกิดจากผู้ปกครองเริ่มแปรงฟันให้เด็กช้า ทำให้สุขภาพช่องปากของเด็กไม่สะอาด มีโอกาสเกิดฟันผุได้ง่าย ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการการเจริญเติบโตที่ช้ากว่าเด็กที่สุขภาพฟันดี 

โดยเคล็ดลับในการแปรงฟันที่ถูกต้อง คือ

1.สร้างความคุ้นเคยให้เด็กตั้งแต่แรกเกิด โดยใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำต้มสุก เช็ดทำความสะอาดสันเหงือกทุกวัน

2.แปรงฟันให้เด็กตั้งแต่ฟันน้ำนมซี่แรกขึ้น โดยใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ จะช่วยลดโอกาสฟันผุได้ถึง ร้อยละ 15-30

3.เลือกใช้แปรงสีฟันที่มีขนแปรงนุ่ม หน้าตัดเรียบ หัวเล็กมีด้ามจับใหญ่จับถนัดมือ

4.ใช้ยาสีฟันเล็กน้อยที่ปลายขนแปรงพอชื้น

5.ให้เด็กอยู่ในท่ากึ่งนั่งกึ่งนอน หรือนอนบนตัก เพื่อให้เด็กอยู่นิ่ง ทำให้มองเห็นและแปรงฟันได้ง่ายขึ้น

6.สร้างบรรยากาศในการแปรงฟัน เช่น เล่านิทาน ร้องเพลง หรือใช้แปรงมีสีสัน มีตัวการ์ตูน

7.แปรงฟันวันละ 2 ครั้ง ก่อนหรือหลังอาบน้ำเช้า และเย็น หลังแปรงสามารถเช็ดฟองออกด้วยผ้าสะอาด และอย่าลืมสำรวจความสะอาดหลังแปรงฟัน ซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆ โดยใช้หลอดกาแฟสีเข้มตัดปลายให้มนแล้วขูดเช็คที่ผิวฟันเด็กว่าสะอาดหรือไม่

 

ที่มา: https://www.hfocus.org/content/2018/02/15436

ฟันผุ, สุขภาพฟัน, เด็กฟันผุ
2019-09-17 22:55:28
×
3 • ความรู้เรื่องกฎหมายมรดก

เมื่อมีคนในครอบครัวเสียชีวิต แล้วใครบ้างที่จะมีสิทธิได้รับมรดกจากคนๆ นั้น ซึ่งตาม กฎหมายมรดก กำหนดไว้ว่า คนที่จะได้มรดกนั้นมี 2 กรณีคือ เป็นผู้รับมรดกตามพินัยกรรม หรือได้รับมรดกโดยผลทางกฎหมาย ซึ่งมีสิทธิได้รับมรดก แม้ว่าจะไม่ได้ทำพินัยกรรมเอาไว้ก็ตาม

คุณสมบัติของทายาทโดยชอบธรรม

ทายาทโดยชอบธรรม ต้องเป็นไปโดยมาตรา 1629 โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้

1.ทายาทโดยธรรมประเภทคู่สมรส คือ บุคคลที่มีฐานะเป็นทายาทของเจ้าของมรดก ได้แก่ บุคคลที่จดทะเบียนสมรสกับเจ้าของมรดก ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ ยกเว้นคู่สมรสที่เกิดจากการสมรสซ้อน

2.ทายาทโดยธรรมประเภทญาติ 

   2.1 ผู้สืบสันดาน ได้แก่ บุตร หลาน เหลน เป็นต้น ซึ่งเป็นผู้สืบสันดานที่อยู่ในขณะถึงแก่ความตาย บุตรเท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับมรดก เว้นแต่ว่าเจ้าของมรดกไม่มีมีบุตรสืบสันดาน หลานก็จะได้รับสิทธิแทน และเหลนจะได้รับมรดกก็ต่อเมื่อ ไม่มีบุตร และหลาน

   2.2 บุตรต้องชอบด้วยกฎหมายของมารดา หรือบิดา ที่เกิดจากการรับรองบุตร หรือทะเบียนสมรส บุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือบุตรนอกสมรสจะไม่มีสิทธิในการได้รับมรดก เว้นแต่ว่าบิดาจะทำให้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายภายหลัง เช่น บิดามารดาจดทะเบียนสมรสกันหลังเด็กเกิด บิดาจดทะเบียนรับรองบุตร หรือศาลพิพากษาว่าฝ่ายชายเป็นบิดา

   2.3 บุตรบุญธรรม ถึงว่าเป็นผู้สืบสันดานเช่นเดียวกัน และชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของมรดก

   2.4 บิดามารดาของเจ้าของมรดก โดยต้องเป็นผู้ที่ชอบด้วยกฎหมาย คือ จดทะเบียนสมรสกับบิดา หรือมารดาของผู้ตาย มีการจดทะเบียนเป็นบุตรของบิดา หรือมารดา แต่บิดา หรือมารดาบุญธรรมไม่มีสิทธิได้รับมรดกของบุตรซึ่งเป็นเจ้าของมรดก

   2.5 พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือมีบิดา หรือมารดาร่วมกัน นอกจากนี้ยังมี ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา

 

อ่านเพิ่มเติมได้จาก https://www.amarinbabyandkids.com/family/family-benefits/family-law/

 

กฎหมายมรดก, มรดก
2019-09-17 23:01:56

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม