วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 คณาจารย์และนักศึกษาให้บริการวิชาการ ณ ชุมชนหนองกินเพล


ไม่ได้ระบุ กลุ่มหรือพื้นที่แสดงผล

รายละเอียด

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชธานี ให้ความรู้แก่ผู้ประชาชนที่มีภาวะความดันโลหิตสูง และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ เพื่อร่วมกับชุมชนในแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนตำบลหนองกินเพล ให้มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

เนื้อหาย่อย หัวข้อ

×
1 • ภาพการจัดโครงการ

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม