เชิญชวนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชธานี ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรการสอนและปฐมวัย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสริมเติมเต็มเพื่อเสริมสร้างความเป็นครูที่สมบูรณ์ ในวันที่ 12-13 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี


ไม่ได้ระบุ กลุ่มหรือพื้นที่แสดงผล

รายละเอียด

          ด้วยมหาวิทยาลัยราชธานี จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสริมเติมเต็มเพื่อเสริมสร้างความเป็นครูที่สมบูรณ์ ในวันที่ 12-13 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเติมเต็มองค์ความรู้ พัฒนาต่อยอดความรู้ และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่สมบูรณ์

          ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชธานี ใคร่ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชธานี ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรการสอนและปฐมวัย เข้าร่วมในการอบรมดังกล่าว โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมผ่าน QR Code ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท ชำระเงินค่าลงทะเบียน ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-0-67704-6 ชื่อบัญชี กองทุนบริการวิชาการกับสังคม มหาวิทยาลัยราชธานี พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินในระบบลงทะเบียนออนไลน์

สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์พิมคณภรณ์ ตระกูลต่อวงศ์

061-325-6426

 

 

เนื้อหาย่อย หัวข้อ

×
1 • อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสริมเติมเต็มเพื่อเสริมสร้างความเป็นครูที่สมบูรณ์

          ด้วยมหาวิทยาลัยราชธานี จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสริมเติมเต็มเพื่อเสริมสร้างความเป็นครูที่สมบูรณ์ ในวันที่ 12-13 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเติมเต็มองค์ความรู้ พัฒนาต่อยอดความรู้ และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่สมบูรณ์

          ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชธานี ใคร่ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชธานี ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรการสอนและปฐมวัย เข้าร่วมในการอบรมดังกล่าว โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมผ่าน QR Code ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท ชำระเงินค่าลงทะเบียน ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-0-67704-6 ชื่อบัญชี กองทุนบริการวิชาการกับสังคม มหาวิทยาลัยราชธานี พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินในระบบลงทะเบียนออนไลน์

สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์พิมคณภรณ์ ตระกูลต่อวงศ์

061-325-6426

 

 

ประชุม, ประชุมวิชาการ, อบรม, อบรมเชิงปฏิบัติการ, ความเป็นครูที่สมบูรณ์, อบรมครู
2020-07-13 22:07:54
×
2 • กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสริมเติมเต็มเพื่อเสริมสร้างความเป็นครูที่สมบูรณ์

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสริมเติมเต็มเพื่อเสริมสร้างความเป็นครูที่สมบูรณ์

วันที่ 12-13 สิงหาคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้อง 2106 มหาวิทยาลัยราชธานี

เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 น.


2020-07-13 22:44:18

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม