คลิปการบรรยายพิเศษโดย ดร.บรม ตันวัฒนะพงษ์ และ Proceeding การนำเสนอผลงานวิจัย


ไม่ได้ระบุ กลุ่มหรือพื้นที่แสดงผล

รายละเอียด

ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชธานี จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ "ราชธานีวิชาการครั้งที่ 5" สำหรับคลิปการบรรยายพิเศษหัวข้อ การวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Research to Make A CHANGE) โดย ดร.บรม ตันวัฒนะพงษ์ และ Proceeding การนำเสนอผงงานวิจัย สามารถรับชม และอ่านได้ที่ http://rtunc2020.rtu.ac.th/Production/ นะคะ

เนื้อหาย่อย หัวข้อ

×
1 • คลิปการบรรยายพิเศษ

คลิปการบรรยายพิเศษหัวข้อ "การวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Research to Make A CHANGE)" โดย ดร.บรม ตันวัฒนะพงษ์

http://rtunc2020.rtu.ac.th/Production/

มหาวิทยาลัยราชธานี, ราชธานีวิชาการ, RTUNC, ประชุมวิชาการ, นำเสนอผลงานวิชาการ
2020-06-01 09:47:54
×
2 • Proceeding การนำเสนอผลงานวิจัย

Proceeding การนำเสนอผลงานวิจัย http://rtunc2020.rtu.ac.th/Production/proceeding/

มหาวิทยาลัยราชธานี, ราชธานีวิชาการ, RTUNC, ประชุมวิชาการ, นำเสนอผลงานวิชาการ, proceeding
2020-06-01 09:57:00

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม