รายละเอียด

วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมวิชาการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม จากงานประจำสู่งานวิจัย และพัฒนา (R&D) งานนี้ได้ความรู้ และได้หัวข้อวิจัยมากมาย...สำหรับผู้ที่สนใจงานวิจัยเชิง R&D ทุกสาขา สามารถดูคลิปการบรรยาย และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้นะคะ yes

เนื้อหาย่อย หัวข้อ

×
1 • ภาพบรรยากาศการประชุม

http://service.ratchathani.ac.th/workload.php?str_Title=JOURNALS::ZnJtX2FkbWluL2ZybV91cGxvYWRfcGhvdG86OldPUkFQT0Q=&str_location=%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&album=MTQ=

R&D, คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชธานี, คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานี
2020-05-03 11:21:35
×
2 • คลิปวิดีโอการบรรยายภาคเช้า

https://drive.google.com/open?id=1P38b1nHZdt8ByEY9By3DtUROP3DcJAh4

R&D, คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชธานี, คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานี
2020-05-03 11:20:37
×
3 • คลิปวิดีโอการบรรยายภาคบ่าย

https://drive.google.com/open?id=1MbicoP2_I9nZKTc1r97aR0IThJfs9DwI

R&D, คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชธานี, คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานี
2020-05-03 11:39:01

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม