รายละเอียด

การออกข้อสอบไม่ใช่เรื่องยาก แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายซะทีเดียว ข้อสอบที่ดีต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายส่วน ดังนั้นเพื่อให้ข้อสอบมีคุณภาพ สามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้จริง คณะพยาบาลศาสตร์ จึงได้สรุปองค์ความรู้เรื่อง "เทคนิคการออกข้อสอบเลือกตอบทางการพยาบาล" เพื่อเป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางในการออกข้อสอบแบบเลือกตอบ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทั้งในส่วนของคณะพยาบาล และสามารถประยุกต์ใช้ได้กับข้อสอบของสาขาอื่นทุกสาขา

..ความรู้ดี ๆ ยินดีแบ่งปัน..อ่านดี อ่านได้ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กันเยอะ ๆ นะคะ..yes

สามาถอ่านเนื้อหาได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1QXDNY6kpORDwKxLR1u2DXZUHYf_WvESd/view?usp=sharing

สำหรับผู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ เกิดประโยช์อย่างไร หรือมีข้อเสนอแนะอย่างไร สามารถ inbox แจ้งได้ที่ 266334@gmail.com จักเป็นพระคุณยิ่ง เพื่อการพัฒนาต่อไป

เนื้อหาย่อย หัวข้อ

×
1 • เอกสารสรุปสรุปผลการจัดการความรู้

เอกสารสรุปสรุปผลการจัดการความรู้ เรื่อง "เทคนิคการออกข้อสอบเลือกตอบทางการพยาบาล" สามารถเปิดอ่าน หรือ download เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1QXDNY6kpORDwKxLR1u2DXZUHYf_WvESd/view?usp=sharing

สำหรับผู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ เกิดประโยช์อย่างไร หรือมีข้อเสนอแนะอย่างไร สามารถ inbox แจ้งได้ที่ 266334@gmail.com จักเป็นพระคุณยิ่ง เพื่อการพัฒนาต่อไป

 

KM, การจัดการความรู้, เทคนิคการออกข้อสอบ, ข้อสอบทางการพยาบาล, ข้อสอบแบบเลือกตอบ, การออกข้อสอบแบบเลือกตอบ
2019-12-25 20:40:20

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม