อ.พรทิพย์ ปุกหุต มอบแพมเพิร์สให้แก่หอผู้ป่วยภาวะวิกฤต ร.พ.สรรพสิทธิประสงค์ เพื่อใช้ประโยชน์กับผู้ป่วย


ไม่ได้ระบุ กลุ่มหรือพื้นที่แสดงผล

รายละเอียด

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 อ.พรทิพย์ ปุกหุต อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มอบแพมเพิร์สให้แก่หอผู้ป่วยภาวะวิกฤต ร.พ.สรรพสิทธิประสงค์ เพื่อใช้ประโยชน์กับผู้ป่วยต่อไป ขอบุญกุศลส่งเสริมให้อาจารย์มีความสุข และสุขภาพแข็งแรงนะคะ

 

 

 

เนื้อหาย่อย หัวข้อ

Query 0 results

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม