ดร.มัธยม เรืองแสน นำทีมนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และวิศวะกรรมศาสตร์ สร้างจิตอาสาพัฒนาและฟื้นฟูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกินเพลที่ประสบภัยน้ำท่วม


ไม่ได้ระบุ กลุ่มหรือพื้นที่แสดงผล

รายละเอียด

จากเหตุการณ์อุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี ทำให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบ หนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหนัก คือ อ.วารินชำราบ ดังนั้น ม.ราชธานี จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูและเยียวยาจิตใจของผู้ประสบภัย โดยวันเสาร์ที่ 5 ต.ค.62 ดร.มัธยม เรืองแสน ได้นำทีมนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และวิศวะกรรมศาสตร์ สร้างจิตอาสาพัฒนาและฟื้นฟูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกินเพลที่ประสบภัยน้ำท่วม และห้องเรียนได้รับความเสียหาย พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นและมอบชุดนักเรียนให้แก่นักเรียนในศูนย์ฯ 

เนื้อหาย่อย หัวข้อ

Query 0 results

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม