รายละเอียด

ช่วงนี้มีโรคระบาดหลายโรค ที่พบมาก คือ ไข้หวัดใหญ่ แต่หลายคนยังแยกไม่ออกระหว่างโรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ และไข้เลือดออก จึงทำให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์เมื่ออาการรุนแรงแล้ว และเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น วันนี้จึงได้นำความรู้จาก honestdocs มาฝาก เพื่อให้ทุกท่านประเมินอาการของตัวเอง และสามารถดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้อง 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่: https://www.honestdocs.co/different-of-common-cold-flu-dengue

เนื้อหาย่อย หัวข้อ

Query 0 results

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม