รู้ไว้ป้องกันได้..โดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข


ไม่ได้ระบุ กลุ่มหรือพื้นที่แสดงผล

รายละเอียด

ขณะนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยประสบกับอุทกภัยครั้งใหญ่ ซึ่งนอกจากจะทำให้ประชาชนไร้ที่อยู่อาศัย ขาดแคลนอาหารและสิ่งของเครื่องใช้แล้ว สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรละเลย คือ โรคที่มาพร้อมกับน้ำท่วม


ดังนั้น การป้องกันโรคจึงมีความสำคัญ วันนี้จึงได้นำความรู้จาก "คู่มือประชาชน สำหรับป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วม" โดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขมาฝาก เพื่อทุกท่านจะได้มีความรู้ในการปฏิบัติตัว และจะได้แบ่งปันความรู้สู่บุคคลอื่น หรือบางท่านอาจมีโอกาสเข้าไปช่วยเหลือดูแลผู้ประสบภัย ก็จะได้นำความรู้นี้ไปใช้ได้นะคะ 

เนื้อหาย่อย หัวข้อ

×
1 • โรคที่มากับน้ำท่วม

http://service.ratchathani.ac.th/academic/Blog_bluequeen.php?id=19

น้ำท่วม, โรคที่มากับน้ำท่วม
2019-09-22 16:00:49

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม