คณะกรรมการประจำศูนย์บริการวิชาการแก่สังคม ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้นำชุมชนเพื่อสำรวจความต้องการในการรับบริการวิชาการ


ไม่ได้ระบุ กลุ่มหรือพื้นที่แสดงผล

รายละเอียด

คณะกรรมการประจำศูนย์บริการวิชาการแก่สังคม ม.ราชธานี ผู้บริหาร และผู้นำชุมชนหนองกินเพล ประชุมร่วมกันเพื่อสำรวจความต้องการในการรับบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศาลาหมู่ 6 ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

เนื้อหาย่อย หัวข้อ

Query 0 results

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม